תקנון שימוש ומדיניות פרטיות

מדיניות האתר והחברה

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר DFUS3D.COMאתר Dfus3d.com (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון ותנאי שימוש אלו.

1. פרטים אישיים

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים : שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה. כל פרטי אמצעי התשלום מועברים ישירות לחברת פייפאל בצורה מוצפנת ומאובטחת. פרטי התשלום של הרוכשים אינם נשמרים באתר.

1.1. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטי הגולש האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה הגולש באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי הגולש לצד הטוען כי נפגע מגולש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

1.2. האתר רשאי להשתמש בפרטי הגולש לצורך שיפור השירותים שהוא מציע, וכן ליצירת קשר עמו והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. האתר לא יעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות את הגולש באופן אישי, אלא אם יחפוץ בכך.

1.3. כמו כן החברה רשאית להעביר את פרטי הלקוח במקרים הבאים:
א. העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב.
ב. העברת פרטי הלקוח (שם, כתובת ומס` טלפון ) לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

2. המוצרים המוצעים

כל מוצרי החברה מיוצרים בטכנולוגיית הדפסה תלת ממדית. המוצרים אינם מוצרים המיוצרים בטכנולוגיות של ייצור המוני ולכן על הצרכן להיות מודע לעובדה כי פני השטח המתקבלים בטכנולוגיה זו אינם חלקים כשל מוצרים אשר יוצרו בטכנולוגיות מסורתיות, על אף כי האתר יעשה כל מאמץ לאספקה של מוצר באיכות הטובה ביותר האפשרית, ייתכנו עיוותים ואי דיוקים במוצר המוגמר. אין בגורמים אלו למנוע את קבלת המוצר ע”י הלקוח.

במקרים בהם לקוח מעלה לאתר קובץ להדפסת מוצר אשר תוכנן על ידו:
א. על הלקוח האחריות לתכנון נכון של המוצר כך שיהיה ניתן להדפיסו באופן תקין בטכנולוגיית fused filament fabrication.
ב. לאתר לא תהיה כל אחריות לגבי איכות המוצר אשר תוכנן ע”י הלקוח, השימוש בו, או כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש בו.
ג. האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לבצע הדפסה במקרים בהם קיים חשש לשימוש שאינו חוקי כגון ייצור חלקי נשק.
ד. באחריות המזמין לבדוק את תקינות ומידות הקובץ להדפסה, החברה תדפים את קובץ ש STL כפי שהתקבל מהמזמין AS-IS.

מוצרי המדף המוצעים באתר, מלווים במפרט וניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים ,ניתן לקבל ע”י פנייה לאתר המתבצעת דרך דף הקשר.
התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונה למוצר בפועל.

3. מדיניות החזרה

עבור המוצרים הנמכרים ישירות מן האתר, במקרה ויתגלה פגם מהותי במוצר שנגרם בתהליך היצור, החברה תפצה את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום.
בהתאם לחוק להגנת הצרכן לא ניתן להחזיר מוצא אשר יוצר במיוחד עבור הלקוח ותואם את דרישותיו.
עבור המוצרים הנמכרים ישירות מן האתר ניתן להחזירם תוך 14 יום מתאריך הקניה ע”י שליחתם חזרה לחברה.
הזיכוי עבור המוצר יכלול את עלותו בלבד ללא עלות המשלוח בניכוי של 5% או 100 שקלים ( הנמוך מבינהם ).

4. תנאים נוספים

• האתר לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
• האתר שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
• האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
• מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
• במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
• התוכן באתר אינו מהווה ייעוץ כלשהו ואין להתבסס עליו לצורך ביצוע פעולות כלשהן, קבלת או אי קבלת החלטות.
• האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ומקורות אחרים, אין לאתר כל אחריות לתכנם ולזמינותם של גורמים ותכנים אלו.

5. משלוח ואספקה

• אספקת המוצרים תבוצע בתנאי שהתקבל אישור מחברת האשראי.
• אספקת המוצרים באמצעות דואר רשום תתבצע לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ועל פי תנאי דואר ישראל.
• אספקת המוצרים באמצעות משלוח מהיר אקספרס תתבצע למקום מגוריו של הלקוח ועל פי תנאי דואר ישראל.
• איסוף עצמי של מוצרים יתאפשר רק בהצגת אישור האיסוף אשר ישלח ללקוח כאשר המוצר מוכן לאיסוף.
• משלוחים יבוצעו רק בתחומי מדינת ישראל, לתיאום משלוחים מחו”ל יש לפנות לאתר במייל לפני הזמנת העבודה או רכישת המוצר.
• אין אנו אחראים על מוצרים / הדפסות באיסוף עצמי אשר לא ייאספו עד 30 יום מביצוע ההזמנה.

6. דין ושיפוט

הדין החל בין הצדדים הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט היחודית לכל ענין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

7. מחירים

כל המחירים באתר הם עבור הזמנות דרך האתר בלבד ולא בהזמנות המבקשות הצעת מחיר דרך המייל. התחייבות להצעת המחיר הטובה ביותר כנגד הצגת הצעת מחיר חתומה ורשמית.
על הצעת המחיר המתחרה להיות:

בעלת מאפייני הדפסה כגון: שיטת הדפסה, רזולוציה ואחוז מילוי הזהים להצעה שהוגשה על ידינו.
עבור חומר גלם זהה להצעה שהוגשה על ידינו.
במידה ומתקיימים התנאים הנ”ל אנו מתחייבים לספק הצעת מחיר נגדית זולה יותר ב-10%.

שאלות ובירורים

לבירורים ושאלות במהלך הרכישה ולאחריה ניתן לפנות אל אתר החברה בימים א עד ה 9:00 עד 18:00 ויום שישי 9:00 עד 13:00
טלפון: 0528-332959
מייל: info@dfus3d.com

דילוג לתוכן